به وب سایت
شرکت امید خاک پارس

خوش آمدید

معرفی شرکت امید خاک پارس

مهندسین مشاور امید خاک پارس با بیش از پانزده سال تجربه در زمینه انجام مطالعات پروژه های آبی و عمرانی (آبیاری و زهکشی، منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی، دامپروری و محیط زیست) و ارائه خدمات فنی مشترک با داشتن پرسنل توانا، کارآمد، باتجربه و جوان و برخورداری از امکانات و تجهیزات مناسب مشغول به فعالیت می­باشد.

با شما در حفاظت و سازندگی آب و خاک ایران اسلامی و کشور عزیزمان همگام هستیم

مهندسین مشاور امید خاک پارس در دو رشته از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور احراز صلاحیت شده است و در رشته های ذیل با سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکتهای خصوصی همکاری می­نماید:

·         امور مطالعاتی و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، تغذیه مصنوعی، خط انتقال و ایستگاه های پمپاژ کانال و سیستمهای آبیاری تحت فشار

·         امور مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی

·         مطالعات طرحهای کشاورزی و تجهیز و یکپارچه سازی اراضی و ساماندهی نظام بهره برداری و مطالعات خاکشناسی

·         امکان سنجی و مطالعات اشتغال زایی عشایر

·         مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری و تهیه بانک اطلاعاتی GIS

·         مطالعات مرتع و مرتعداری و منابع طبیعی و تهیه بانک اطلاعاتی GIS

·         مطالعات مهندسی محیط زیست

·         مطالعات مرحله سوم : نظارت کارگاهی و عالیه

·         مطالعات دامپروری و گلخانه ها

·         نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های مطالعاتی فوق

گالری تصاویر